Công khai tình hình mua sắm tài sản

Thứ Hai, 07/11/2022

Công khai tình hình mua sắm tài sản tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?