CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Thứ Năm, 12/01/2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?