Ban lãnh đạo

Chủ Nhật, 25/11/2018
Trần Thị Tuyến
Đơn vị: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại di động: 02293.899213
Email: PSCninhbinh@gmail.com
Phòng: 218 - Nhà B - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình
Nguyễn Thị Như Trang
Đơn vị: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại di động: 02293.899213
Email: PSCninhbinh@gmail.com
Phòng: 113 - Nhà B - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

 

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?