CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III

Thứ Ba, 04/10/2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?