Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Thứ Sáu, 09/04/2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?