THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy sản xuất các phụ kiện phụ trợ cho ngành công nghiệp ô tô của Nhà đầu tư UNION LOOPER CO.,LTD tại Cụm công nghiệp Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thứ Tư, 07/06/2023

THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy sản xuất các phụ kiện phụ trợ cho ngành công nghiệp ô tô của Nhà đầu tư UNION LOOPER CO.,LTD tại Cụm công nghiệp Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?