Số hiệu 13/2020/TT-BCT
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Ban hành 18/06/2020
Danh mục Công thương
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm