Số hiệu 25/2020/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ban hành 28/02/2020
Danh mục Đấu thầu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm

Văn bản khác