Số hiệu 63/2014/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ban hành 26/06/2014
Danh mục Đấu thầu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm

Văn bản khác