Số hiệu 1316/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
Ban hành 22/07/2021
Danh mục Công thương
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm