Số hiệu 31/2018/QH14
Trích yếu Luật Trồng trọt
Ban hành 19/11/2018
Danh mục Nông nghiệp
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Tài liệu đính kèm