Số hiệu 11/2016/TT-BKHĐT
Trích yếu HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU THIẾT KẾ, CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP (EPC)
Ban hành 26/07/2016
Danh mục Đấu thầu
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm

Văn bản khác