Số hiệu 01/2020/TT-BXD
Trích yếu Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
Ban hành 06/04/2020
Danh mục Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm

Văn bản khác