Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước Quý III/2020

Thứ Hai, 05/10/2020

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước Quý III/2020 của Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?