Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước Quý I/2021

Thứ Tư, 13/01/2021

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước của Trung tâm XTĐT và HTPTDN Ninh Bình quý I/2021. Chi tiết xem tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?