Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2021

Thứ Tư, 30/06/2021

Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2021 Tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?