Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2021

Thứ Tư, 20/01/2021

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2021 tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?