THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Sanico (Nhà máy Sanico II) của Công ty TNHH Sanico Việt Nam tại Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thứ Tư, 07/06/2023

THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Sanico (Nhà máy Sanico II) của Công ty TNHH Sanico Việt Nam tại Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?