Tăng cường giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

Thứ Năm, 03/01/2019
Tăng cường giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm Theo thống kê từ Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm đạt 3.224,6 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán HĐND tỉnh, đạt 61,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 48,3% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng số thu nội địa 2.255 tỷ đồng, đạt 56,6% dự toán HĐND tỉnh, đạt 51% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 969,6 tỷ đồng, vượt 21% dự toán HĐND tỉnh, tăng trưởng 110% so với cùng kỳ. Đây là con số khả quan về khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2016. Tuy nhiên, để đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách Nhà nước, ngành Thuế đã tăng cường các giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm.
Bốc xếp sản phẩm tại Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam
 
Nhiều khoản thu có mức tăng trưởng cao
Đánh giá kết quả thu NSNN 8 tháng đầu năm 2016, ông Hà Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Đến thời điểm này, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh có nhiều tín hiệu tốt. Chỉ tính riêng thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 8 tháng đầu năm toàn tỉnh đã đạt 1.934,8 tỷ đồng, đạt 75% dự toán HĐND tỉnh, đạt 65,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 34,1% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay.
 
Trong đó có 11/14 khoản thu đạt và vượt tiến độ so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó một số khoản thu đạt cao đó là: Thuế bảo vệ môi trường đạt 287 tỷ đồng, đạt 95,7% dự toán, tăng trưởng 209,2% so với cùng kỳ; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 38 tỷ đồng, đạt 95,1% dự toán, tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 46,8 tỷ đồng, đạt 85,2% dự toán, bằng 97,5% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ đạt 114 tỷ đồng, đạt 82,7% dự toán, tăng trưởng 15,9% so với cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết đạt 24,9 tỷ đồng, đạt 80,6% dự toán, tăng trưởng 15,9% so với cùng kỳ.
 
Đặc biệt, khoản thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ khu vực ngoài quốc doanh là khoản thu rất quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong số thu từ thuế, phí nội địa, 8 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán là 1.003,1 tỷ đồng, đạt 71,1% dự toán, tăng trưởng 39,2% so với cùng kỳ.
 
Cũng theo ông Hà Văn Hiếu, công tác thu ngân sách năm nay có nhiều thuận lợi cho ngành Thuế. Trước hết, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã có những giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, linh hoạt để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề quyết định tăng trưởng nguồn thu ngân sách, giao dự toán thu sát với tốc độ phát triển kinh tế.
 
Tỉnh cũng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Đặc biệt, UBND tỉnh đã chủ trì các hội nghị chuyên đề về thu thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có sự tham gia của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp để kịp thời đưa ra các giải pháp thu NSNN đối với một số lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu, khai thác tài nguyên, khoáng sản...
 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua tác động của thị trường, tranh thủ mọi thời cơ, năng động, sáng tạo, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, vươn lên để duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế.
 
Ngành Thuế đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quản lý nhằm đảm bảo thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các Luật thuế; chú trọng việc tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, cải cách để giảm bớt và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp triển khai quyết liệt đề án “Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”, đồng thời nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh từ đó đã khai thác triệt để mọi nguồn thu, chống thất thu ngân sách.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác thu ngân sách năm 2016 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Nội tại nền kinh tế địa phương cũng có những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách như: Chỉ số phát triển công nghiệp toàn tỉnh liên tục giảm sút. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và nguồn thu NSNN.
 
Đối với một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số dự toán được giao chiếm tỷ trọng lớn, do chịu ảnh hưởng bất lợi của nền kinh tế hàng hoá tiêu thụ chậm, đối tác kinh doanh chiếm dụng vốn, hàng hóa tồn kho nhiều, chi phí sản xuất, kinh doanh  cao, do vậy số thuế phát sinh thấp và không có nguồn để nộp thuế.
 
Các doanh nghiệp xây dựng chịu ảnh hưởng chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm của Chính phủ, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giảm mạnh, do đó số công trình xây dựng giảm, doanh thu thấp, số thuế phát sinh phải nộp giảm nhiều so với cùng kỳ như: Tập đoàn Cường Thịnh Thi, Tập đoàn Phúc Lộc, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Một số doanh nghiệp phát sinh số thuế phải nộp gặp khó khăn về tài chính do chưa được thanh toán, do đó chưa có nguồn để nộp thuế.
 
Một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách đó là việc thực hiện Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi cho người nộp thuế đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2016.
 
Bên cạnh đó, thu tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ thực hiện dự toán do số thu 906 tỷ đồng thực hiện cơ chế đặc thù chưa thực hiện được; số thu phân chia theo Nghị quyết số 03 cũng chưa đạt tiến độ chung, đã làm ảnh hưởng đến các nguồn thu khác có liên quan như các loại thuế phát sinh liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản giảm, các khoản thu về lệ phí trước bạ từ đấu giá quyền sử dụng đất giảm, khoản thu khác tại xã giảm do không có dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất và thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cũng bị ảnh hưởng do giảm các công trình xây dựng.
 
Tăng cường thu ngân sách những tháng cuối năm
 
Mặc dù 8 tháng đầu năm thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt 61,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 48,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhiệm vụ thu ngân sách còn phải thực hiện 4 tháng cuối năm là rất lớn. Tổng số thu nội địa ngành Thuế còn phải thực hiện là 1.733 tỷ đồng, trong đó: Thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 647 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.086 tỷ đồng.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2016, Cục Thuế tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể. Theo đó, ngành thường xuyên theo dõi sát tiến độ thu của đơn vị, nắm chắc các nguồn thu, nhất là các nguồn thu còn tiềm năng để tập trung khai thác triệt để mọi nguồn thu.
 
Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế gắn với việc phát hành, sử dụng hoá đơn của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các trường hợp khai sai, khai thiếu số thuế phải nộp, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để gian lận, trốn thuế.
 
Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, xác định cụ thể từng lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, trên cơ sở đó tham mưu với UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo, điều hành thu một cách hiệu quả nhằm khai thác mọi nguồn thu, hạn chế tối đa thất thu ngân sách trên địa bàn.
 
Cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh, ngành Thuế thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.
 
Tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, nhất là các văn bản mới ban hành, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế theo đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.
 
Thực hiện đúng các quy định của Luật Quản lý thuế, các Luật thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành, đôn đốc các doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ, hoàn, miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế. áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp đôn đốc, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp lớn có khả năng tăng thu kê khai, nộp thuế tại Ninh Bình.
 
Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách theo đúng quy định và chỉ đạo của ngành.
 
Ngành Thuế thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành kiểm soát chặt chẽ, triệt để các khoản thu liên quan đến đất đai như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các khoản thu khác ngân sách như tiền phạt an toàn giao thông, tiền bán tài sản Nhà nước, các khoản thu khác tại xã...
 
Đối với khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, ngành Thuế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tập trung khai thác triệt để mọi nguồn thu, đặc biệt triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu thuế, phí, thu khác, đồng thời phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương quy hoạch sử dụng đất, giao đất đối với những dự án dân cư có nhu cầu sử dụng cao và giá trị lớn, nằm ở vị trí trung tâm đô thị; tổ chức đấu giá ngay đối với các dự án đã đủ điều kiện đấu giá; đấu giá tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đối với các công trình hiện không có nhu cầu sử dụng.
Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?