Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính qua dịch vụ của Bưu điện

Thứ Năm, 03/01/2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình và Bưu điện tỉnh Ninh Bình hợp tác cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ và trả kết quả cấp thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình với hệ thống dịch vụ Bưu điện tỉnh Ninh Bình.
Hai bên hợp tác trong việc thực hiện thủ tục hành chính công tích hợp với hệ thống dịch vụ của Bưu điện (danh sách chi tiết các thủ tục hành chính công theo phụ lục 01 kèm theo), bao gồm: + Chuyển trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu điện. + Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính công qua dịch vụ Bưu điện. + Cung cấp dịch vụ đăng kí cấp Thủ tục hành chính trực tuyến và chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết Thủ tục hành chính công qua dịch vụ Bưu điện. Dịch vụ chuyển phát HS-SKHĐT qua dịch vụ Bưu điện là dịch vụ trọn gói được cung cấp trên cơ sở dịch vụ Bưu phẩm bảo đảm, dịch vụ chuyển phát nhanh EMS, dịch vụ giá trị gia tăng phát trận tay và các dịch vụ GTGT khác theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ. Quy trình cung ứng dịch vụ: Theo phụ lục số 02 kèm theo. Phụ lục số 1 Phụ lục số 2 Quy trình
Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?