kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận

Thứ Sáu, 17/03/2023

kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận tại đây
 

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?